duża rodzinawiedzieć więcej

DOBRY START, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Co, gdzie i jak?

Nowy rządowy program DOBRY START, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną, to wsparcie finansowe, wypłacane raz w roku. Od 1 lipca można składać wnioski on-line, a od 1 sierpnia również w formie papierowej. Według Ministerstwa Rodziny, może z niego skorzystać 4,6 miliona polskich uczniów. Ministerstwo szacuje, że koszt realizacji świadczenia to ok. 1,4 mld zł rocznie. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

300 zł na wyprawkę szkolną

Według danych CBOS w rodzinach z jednym dzieckiem wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły w poprzednim roku szkolnym średnio 940 zł, dla dwojga uczniów było to średnio 1447 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 2121 zł.

Program DOBRY START to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Każdy rodzic dziecka szkolnego wie, ile kosztuje przygotowanie dziecka i zakup wszelkich pomocy do szkoły. 300 zł wydaje się być kroplą w morzu potrzeb, jednak jak dla mnie – to zawsze coś. Wiadomo, że są rodzice, którzy wydają znacznie więcej na wyprawkę szkolną aniżeli dane CBOS’u ale są też tacy, którzy nie mogą pozwolić sobie na takie wydatki.

Tu znajdziesz raport CBOS „Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022”

Moje wydatki  (niby tylko „zerówka”) na wyprawkę, były porównywane z uśrednionymi, a przypomnę, że program nie obejmuje „zerówki”.

Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę szkolną?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci. Program zapewnia jednorazowe wsparcie dla niemal wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2022/2023 do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje dzieciom uczącym się w szkole, czyli szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Komu tzw. 300+ nie przysługuje?

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek (formularz i załącznik). Może to zrobić każdy z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek świadczenie dobry start?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Urzędy miast/gmin, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne (np. centrum świadczeń), właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

TU znajdziesz miejsca, które przyjmują wnioski 

Kiedy złożyć wniosek o 300+?

Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych później, gminy będą miały max. 2 miesiące od dnia złożenia na rozpatrzenie i wypłatę.

Od świadczenia „Dobry Start” nie jest odprowadzany podatek. Świadczenie to również nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków.  Ale, jak pisze samo Ministerstwo „aby uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia dobry start na konto bankowe – w tym celu, z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy).”

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

0 0 votes
Article Rating
Tags:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x