wiedzieć więcej

Zmiany w programie „Rodzina 500 +”

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i jest to największy program społeczny po transformacji ustrojowej. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. PKB. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc. Od 1 lipca 2019 roku następują znaczące zmiany w programie „Rodzina 500 +”

Program Rodzina 500+ miał realizować trzy cele: wpływać na wzrost liczby urodzeń, ograniczyć ubóstwo, w szczególności wśród dzieci oraz stanowić inwestycję w rodzinę. Program (jak zawsze) ma swoich zwolenników i przeciwników. Jakby na to nie patrzeć, jest to w wielu rodzinach ogromna pomoc finansowa.

Zmiany w programie Rodzina 500 +

Program śmiga żwawo 🙂 a 1.07.2019 nastąpiła spora zmiana –  świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Program 500+ zaczyna działać w nowej, rozszerzonej formule. Do tej pory świadczenie przysługiwało na każde drugie i kolejne dziecko. Rodzice pierwszego (lub jedynego) dziecka mogli skorzystać z pomocy finansowej tylko po spełnieniu kryterium dochodowego – 800 zł/ osoba.

Teraz 500 zł będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, które nie skończyły 18 lat, w tym również te przebywające w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz domach pomocy społecznej. W efekcie, programem będzie objętych 6,8 mln dzieci.

Nowe wnioski na 500+

Wnioski o przyznanie 500+ na pierwsze dziecko można już składać, ale tylko on-line. Od sierpnia będzie można składać wnioski w tradycyjnej, papierowej formie w gminie lub wyznaczonej instytucji, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE, ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Nowy wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złożenie wniosku do końca września br. będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

Przyznane teraz pieniądze będą wypłacane przez wyjątkowo długi okres świadczeniowy – do końca maja 2021 r. To oznacza, że w przyszłym roku nie trzeba będzie w ogóle składać wniosku. Zaś każdy kolejny okres wypłaty 500 zł na dziecko będzie zaczynał się 1 czerwca, a składanie dokumentów będzie ruszać od lutego.

Ile kosztuje nas Program Rodzina 500 + ?

Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500+” spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4% PKB. Będzie to wzrost o 125% wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej czołówce państw europejskich.

 

Pamiętajcie!

Wnioski można składać do końca września (tak aby dostać wyrównanie za lipiec, sierpień). Nie musisz składać wniosku dziś, od razu! Zwłaszcza, że serwery instytucji przyjmujących wnioski przechodzą teraz totalne oblężenie 🙂

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Tags:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x